Vestigingen in Drachten: Pyriet 23 & De Hemmen 6
0512 - 541 800 info@vanreenenglas.nl

Onderhouds- voorschriften

Onderhoudsvoorschriften Van Reenen Glas

Onderhoudsvoorschriften ReenPane© isolerende beglazing(en)


Omdat u isolerend dubbelglas in uw pand heeft laten plaatsen, ontvangt u deze handleiding (voorschriften) voor juist gebruik en onderhoud van uw ramen en kozijnen.

ReenPane© isolerend dubbelglas bestaat uit minimaal twee ruiten met een ruimte (spouw) ertussen. De spouw tussen de ruiten is gevuld met lucht of edelgas, meestal Argon. De eigenschappen van het isolerend dubbelglas moeten in stand blijven voor een optimale isolatie. Door goed onderhoud en juist gebruik behoudt u tevens het recht op garantie van ReenPane© beglazing(en). De eigenschappen zijn:
• lichtdoorlatendheid;   • inbraakwerend;
• doorzicht;                      • regenwering;
• warmte-isolatie;          • luchtdichtheid;
• geluidsisolatie;            • esthetica.

Behoud van alle eigenschappen

Om zo lang mogelijk optimaal profijt te hebben van uw glas moeten de eigenschappen van de ruit in oorspronkelijke staat worden gehouden.
Vooral voor de lichtdoorlatendheid, het doorzicht en de warmte-isolatie is het van belang dat de randafdichting van de spouw in goede staat blijft. Bij een lekke randafdichting kan namelijk vocht in de spouw komen waardoor het glas wordt aangetast en er een kans bestaat op condensatie in de spouw. Hierdoor wordt minder licht doorgelaten en vermindert het doorzicht. Daarnaast kan het edelgas (dat mede voor de isolatie zorgt) uit de spouw weglekken. Overigens kan glas met een coating vlekken vertonen.

De randafdichting kan direct of indirect worden aangetast door vocht of ultraviolet licht ten gevolge van een slechte staat van het verf- en/of kitwerk en door houtrot. Daarnaast kunnen extreme thermische of chemische invloeden, maar ook slecht functionerende draaiende elementen en/of rollend materieel oorzaak zijn van de kwaliteit van de randafdichting.

Ventilatie in stand houden

Om overtollig vocht in de buurt van de beglazing af te voeren zijn aan de buitenkant in het raam of in het kozijn, ter plaatse van de glaslatten, ventilatieopeningen aangebracht. Het is noodzakelijk om deze openingen vrij te houden van stof, vuil en ongedierte.

Onderhoud verf- en kitwerk

De verf en kit moeten in goede staat blijven. Het schilderwerk voorkomt indringen van vocht en rotten van het houten kozijn. De staat van het schilderwerk binnenshuis is minstens zo belangrijk als die van het buitenschilderwerk.

Het is nodig om tenminste eenmaal per jaar het schilderwerk en de kit (vooral de onderdorpels) te inspecteren en bij te (laten) werken of te vernieuwen.

Het is mogelijk hiervoor een (doorlopend) contract met Van Reenen Glas af te sluiten. Het onderhoud dient te geschieden met neutrale, niet agressief inwerkende producten.

In de winter wordt in de woning veel waterdamp geproduceerd en deze damp wil naar buiten. Slecht geschilderde houten kozijnen zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Onderweg condenseert het vocht vooral in de openstaande verbindingen van houten stijlen en dorpels waardoor het hout kan gaan rotten en mede daardoor kan de hoeveelheid vocht op de randafdichting van de beglazing toenemen. Het vochtgehalte in het kozijnhout mag maximaal 16% bedragen.

Het criterium voor de noodzaak tot herstel van de afdichtingsvoegen is het functioneren van de kit of het droog beglazingsprofiel. Indien onthechting plaatsvindt of openingen in de afdichting ontstaan, kan vocht in de sponning komen. Tijdens controle moet worden vastgesteld of een goede hechting van de kit of een voldoende druk van het droogbeglazingsprofiel nog steeds is gewaarborgd. Indien dit niet het geval is, dient herstel te worden uitgevoerd.

Herstel van de afdichtingsvoeg van de kit kan door middel van het aanbrengen van een driehoekvormige voeg op de bestaande kitvoeg. Hiertoe wordt de defecte kitvoeg uitgesneden met een diepte van minimaal 3 mm. Vervolgens worden de hechtvlakken droog, schoon en vetvrij gemaakt. De nieuwe kitvoeg moet dusdanig worden aangebracht dat het hechtvlak op het glas minimaal 5 mm. breed is. Is herstelwerk alleen aan de onderdorpel noodzakelijk, dan dient de reparatievoeg ook tot een hoogte van 150 mm. in de stijlen te worden aangebracht. Is de hechting van de kitvoeg totaal onvoldoende dan dient de bestaande glaslat te worden verwijderd en na schoonmaken opnieuw te worden aangebracht, dan wel te worden vernieuwd en opnieuw van een deugdelijke kit voeg te worden voorzien. Beglazing die oorspronkelijk is uitgevoerd met een droogbeglazings-profiel moet bij herstel weer worden uitgevoerd met een overeenkomstig systeem.
Indien de afdichting niet meer functioneert zal het profiel moeten worden vervangen door een gelijkvormig profiel. Ook als de hoeken niet goed aansluiten moeten de droog-beglazingsprofielen worden vervangen, daar anders indringing van vocht in de spouw mogelijk blijft.

Onderhoud draaiende elementen

Slecht functionerende delen zijn vaak de oorzaak van lekkage in de randafdichting van het isolerend dubbelglas. Ramen en deuren mogen vooral niet klemmen, moeten soepel draaien en eenvoudig te sluiten te zijn. Door te trekken aan (of duwen tegen) klemmende raamvleugels en deuren gaan de verbindingen tussen de stijlen en dorpels kapot met indringend vocht tot gevolg.

Om de draaiende delen in goede staat te houden is het nodig om sloten, scharnieren, hefboompjes en deurkrukken regelmatig te controleren en te reinigen, te oliën en zo nodig bij te laten stellen.

Reinigen van beglazingen en kozijnen

Tenminste tweemaal per jaar moeten de ramen en kozijnen worden gereinigd. Dit is niet nodig voor een schone indruk, maar vooral nodig voor het behoud van de constructie. Bij onvoldoende reiniging zullen de verbindingen en randen van aluminium ramen, kozijnen, het kit- en schilderwerk van houten ramen, kozijnen en het oppervlakte van kunststof ramen en kozijnen worden aangetast door vervuiling.
Geschikt voor het reinigen van alle soorten ramen en deuren zijn vaatwasmiddelen voor de hand (dus niet voor de vaatwasmachine). Spoel alles altijd af met schoon water.

Aanbevolen wordt om behalve het glas ook meteen het kozijn, de draaiende delen, de glaslatten, ventilatieopeningen en het hang- en sluitwerk te reinigen. Hierdoor zullen de levensduur van het kozijn en het schilderwerk merkbaar worden verlengd en zullen draaiende delen beter blijven functioneren.

Bij het reinigen van het glas moet er rekening mee worden gehouden dat zand een schurend effect heeft en krassen op het glas kan veroorzaken. Voordat u het glas met een spons reinigt, is het dus aan te bevelen om eventuele aanwezig zand met veel water af te spoelen of te spuiten. Ook is het van belang om beglazingen niet te reinigen met schurende of agressieve middelen. De schurende middelen kunnen krassen veroorzaken op het glas, aluminium, kunststof en/of verflaag.

De agressieve middelen kunnen de kit en/of verflaag van houten ramen/kozijnen of de toplaag van aluminium of kunststof kozijnen/ramen aantasten. Ook de levensduur van de randafdichting van de ReenPane© beglazing(en) kan hierdoor negatief worden beïnvloed.