Vestigingen in Drachten: Pyriet 23 & De Hemmen 6
0512 - 541 800 info@vanreenenglas.nl

Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring legt Van Reenen Glas B.V., gevestigd te (9207 GK) Drachten aan de Pyriet 23 met kvk-nummer: 01141488 (hierna “Van Reenen Glas”), uit welke persoonsgegevens Van Reenen Glas verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat zijn cookiebeleid is.

Algemeen

Van Reenen Glas respecteert de privacy van alle bezoekers van zijn website www.vanreenenglas.nl, zijn (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Van Reenen Glas worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Van Reenen Glas te maken hebben. Van Reenen Glas houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Van Reenen Glas of wanneer u anderszins contact heeft met Van Reenen Glas, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Van Reenen Glas, legt Van Reenen Glas de door u opgegeven gegevens vast. Van Reenen Glas bewaart en verwerkt de persoonsgegevens die door uzelf dan wel door zijn klanten en/of relaties worden doorgegeven. Daarnaast bewaart en verwerkt Van Reenen Glas de persoonsgegevens die Van Reenen Glas heeft gekocht van een derde partij, welke partij toestemming heeft gekregen voor dit gebruik van de persoonsgegevens.

Van Reenen Glas gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Van Reenen Glas of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Van Reenen Glas naar de aard van het contact noodzakelijk is.

U kunt te allen tijde de website van Van Reenen Glas bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Van Reenen Glas te delen.

Nieuwsbrief

Tevens informeert Van Reenen Glas geïnteresseerden over zijn dienstverlening door middel van een digitale nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. Van Reenen Glas kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Van Reenen Glas raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies

Van Reenen Glas maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van Van Reenen Glas beter te laten functioneren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

Daarnaast maakt Van Reenen Glas gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Van Reenen Glas inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Van Reenen Glas heeft hier geen invloed op. Van Reenen Glas heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Derden hebben geen toegang tot de door Van Reenen Glas geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Van Reenen Glas opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@vanreenenglas.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Van Reenen Glas behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.