Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 

Waarom bestaat glas?
Het beslaan van de buitenzijde van isolerend dubbelglas heeft te maken met het feit dat er condensvorming op het glasoppervlak optreedt. Condensvorming aan de buitenzijde kan ontstaan bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid. Het risico op condensvorming is het grootst in de ochtenduren tijdens het voorjaar en het najaar. De condens verdwijnt zodra de temperatuur buiten(en van het glasoppervlak) stijgt en de luchtvochtigheid afneemt.

Eventuele condensvorming komt niet door een fout in het product, maar is juist een gevolg van de zeer goede warmte-isolatie van de beglazing. Bij beglazing met een hoge thermische-isolatie zoals HR++ beglazing zal dit eerder kunnen optreden dan bij isolerend dubbelglas of enkel glas met een lage warmte-isolatie.

Condensvorming komt in een beperkt aantal situaties voor, maar is helaas niet te voorkomen. Het droogwrijven van de ruit heeft geen zin. Zolang de buitentemperatuur laag en de relatieve vochtigheid buiten hoog is, zal de condens terug kunnen komen. Condensvorming aan de buitenzijde is niet schadelijk, omdat de buitenzijde van de beglazingsconstructie altijd afwaterend uitgevoerd wordt om het risico op stilstaand vocht te voorkomen.
Bron: www.kenniscentrumglas.nl

HR+ of HR++ glas?

Er zijn veel vragen over de coderingen HR++ en HR+ op isolatieglas. Het komt namelijk voor dat gevraagd was om HR++ terwijl HR+ wordt geleverd. Terecht wordt dan de vraag gesteld of men wel het juiste product heeft gekregen.

De oude situatie: voor 1 juli 2008
Voor 1 juli 2008 was er nog geen verwarring over het classificeren van isolatieglas. Iedere producent van isolerend dubbelglas hanteerde dezelfde regels voor de classificatie HR, HR+, HR++.

Voor de classificatie werd gewerkt met zogenaamde referentiewaarden: concreet kwam het erop neer dat bijvoorbeeld glas met een kleinere spouw dan 15 mm en een U-waarde van 1,6 toen toch een code HR++ mocht hebben.

De nieuwe situatie: vanaf 1 juli 2008
Per 1 juli 2008 is de HR-classificatie gewijzigd voor producenten die leveren met een KOMO-keur. Vanaf deze datum wordt ingedeeld op basis van de daadwerkelijk behaalde isolatiewaarde van de desbetreffende ruit. Dit betekent bijvoorbeeld dat hetzelfde isolatieglas met de kleinere spouw dan 15 mm en een U-waarde van 1,6 niet meer een HR++ codering krijgt maar HR+ moet worden genoemd.

Niet iedere producent van isolerend dubbelglas levert echter met KOMO-keur. Er zijn dus ook producenten die de oude classificatie hebben aangehouden. Ook de invoering van de wijziging bij de met KOMO-keur leverende bedrijven heeft de nodige tijd gekost. Komt nog bij dat in het spraakgebruik vaak nog de oude HR-classificatie wordt gebruikt.

Terugkomend op de vraag:
Er zijn dus producten die eerst nog een HR++-code mochten hebben maar die in de nieuwe classificatie een HR+-code krijgen. Het product kan dan wel precies dezelfde isolerende prestatie hebben. Vooral ruiten met een kleinere spouw dan 15 mm hebben een andere codering gekregen. Deze worden vooral in oudere kozijnen en/of in zogenaamde draaiende delen toegepast.

Dus als HR++ gevraagd is volgens de oude classificatie en HR+ is geleverd op basis van de nieuwe classificatie kan het toch het goede product zijn.

Om verwarring te voorkomen is het vaak verstandiger om het over de U-waarde van het glas te hebben en niet zozeer over HR++ of HR+.
Bron: www.kenniscentrumglas.nl

Wat is brandvertragend glas?
Kijk voor uitleg over brandvertragend glas op deze pagina
Wat is inbraakvertragend glas?
Kijk voor uitleg over inbraakvertragend glas op deze pagina
Wat is veiligheidsglas?
Kijk voor uitleg over veiligheidsglas op deze pagina.
Wat is Reenpane©
Reenpane© is isolerend dubbelglas met een zeer hoge warmte-isolatie. Reenpane is te verkrijgen in HR++ en HR+++ excellent. Kijk voor uitgebreide informatie over Reenpane op deze pagina.
Kan ik subsidie krijgen op isolerend glas?
Kijk voor meer informatie over subsidies op deze pagina.
Welke garantie geldt er op glas
Op glas krijgt u een fabrieksgarantie van 10 jaar. Kijk hier voor de voorwaarden.